Menu

Liên hệ Hotline:

0931 950 950

Gửi thư Email:

trungtaynguyen.co.ltd@gmail.com

Làm việc T2-T7:

8AM - 5PM

Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRUNG TÂY NGUYÊN

Số 54, KP1, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

0613 918 209 FAX : 0613823828

trungtaynguyen.co.ltd@gmail.com