• Nhà chống tĩnh điện 1400 M2
  • Kho chống cháy 120 phút
  • Nền epoxy