Văn phòng tòa nhà Maritime Bank Quận 1

CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG:

Dự án thi công, sửa chữa, cải tạo văn phòng hiện hữu.
Năm hoàn thành: 2015

CHI TIẾT DỰ ÁN

Khách Hàng: Maritime Bank
Địa Chỉ: Q1,Tp.HCM,Việt Nam
Năm hoàn thành: 2015

Trả lời