Phòng chống tĩnh điện NiDec Servo

PROJECT DETAILS

Khách Hàng: Nidec Servor
Địa chỉ: Lot I-1d-1, N1 Road, Saigon, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Hồ Chí Minh
Năm Hoàn Thành: 2015
Value: $250 000
Architect: Jason&Perry