Kho phòng cháy chữa cháy SERVO

CHI TIẾT DỰ ÁN

khách hàng: Nidec Servo
Địa chỉ: Lot I-1d-1, N1 Road, Saigon, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Hồ Chí Minh
Năm hoàn thành: 2015