Đội ngũ nhân sự

Meet our brilliant minds
GET IN TOUCH
placeholder
Ông NGUYỄN HOÀNG DUY
Giám đốc

Năm sinh : 1985
Trình độ chuyên môn : Kiến trúc sư

placeholder
Ông Nguyễn Thanh Hùng
Tổng giám sát

Sinh Năm: 1986
Trình độ : Kĩ sư xây dựng

placeholder
Nguyễn Hữu Thu
Chỉ huy trưởng công trình

Sinh Năm: 1980
Trình độ : kĩ sư xây dựng

placeholder
Trương Thị Thu Thảo
Trưởng phòng kinh doanh

Trưởng phòng kinh doanh

placeholder
Nguyễn Đồng Thịnh
Trưởng phòng kĩ thuật

Sinh Năm: 1988
Trình độ : kĩ sư xây dựng

placeholder
Đặng Trần Nhật Nguyên
Kế toán trưởng

Kế toán trưởng